สนช.มั่นใจ พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

สนช.มั่นใจ พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ระบุหากขัดจริงต้องแก้เป็นประเด็นๆไป เชื่อไร้ปัญหาเลือกตั้งก.พ.62แน่

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 30 พ.ค.ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดแถลงด้วยวาจาและลงมติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ซึ่งนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ส่งความเห็นของสมาชิกสนช. 27 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรค 1 (1) ประกอบมาตรา 263 ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 35 (4) และ (5) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสิทธิการรับราชการของผู้ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 95 วรรคสามหรือไม่  และมาตรา 92 วรรคหนึ่งกรณีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและทุพพลภาพในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 85 หรือไม่

ด้านนพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) กล่าวว่า เรายังเชื่อว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เพราะตอนแรกสนช.เองก็จะไม่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่เมื่อเราไม่มีทางเลือก เพราะมีการเกรงกันว่าอาจจะไม่เกิดความชัดเจนหรือกฎหมายอาจจะไม่สมบูรณ์ก่อนที่จะมีการนำขึ้นทูลเกล้าฯ สนช.จึงมีการเข้าชื่อกันเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ดังนั้น โดยพื้นฐานแล้วเราจึงยังเชื่อว่าผลน่าจะออกมาว่าไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญขึ้นมาเราก็แก้เป็นประเด็นๆ ไป เช่น  การอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและทุพพลภาพในการใช้สิทธิเลือกตั้งที่มองว่าจะต้องเป็นแบบโดยตรงและลับนั้น เราก็มาแก้โดยที่ผู้พิการและทุพพลภาพก็อาจจะไม่มีคนเข้าไปช่วย เป็นต้น ดังนั้น เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาและน่าจะเกิดความชัดเจนมากขึ้น การเลือกตั้งก็น่าจะเกิดขึ้นใกล้เคียงกับโรดแม็พที่วางไว้ว่าเป็นเดือนก.พ.2562