เทวสถานปรางค์แขก

เทวสถานปรางค์แขก เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่สุดของเมืองลพบุรีและเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งเรืองได้อย่างดีเยี่ยมสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15 โดยชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “ปรางค์แขก” ลักษณะของปรางค์แขก เป็นปรางค์ที่ก่อด้วยอิฐ มีจำนวนทั้งหมด 3 องค์ แต่ไม่มีฉนวนเชื่อมต่อกัน เหมือนปรางค์สามยอด ปรางค์ทั้งสามเรียงตัวกันในแนวเหนือ – ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าองค์อื่นๆ

โดยปรางค์แต่ละองค์มีประตูทางเข้าเพียงประตูเดียวมีลักษณะโค้งแหลม ส่วนที่เหลืออีก 3 ประตูนั้นเป็นประตูหลอกสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามเดิมทีเดียวนั้น ตัวเทวสถานสร้างขึ้น ด้วยอิฐไม่สอปูน ภายหลังเกิดพังทลายลง ทำให้มีการปฏิสังขรณ์ปรางค์ทั้ง 3 องค์ขึ้นมาใหม่ในรูปแบบถืออิฐสอปูน ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพร้อมทั้งได้สร้างอาคารขึ้นมาอีก 2 หลัง คือ วิหารที่อยู่ด้านหน้าเทวสถานและถังเก็บน้ำประปาทางทิศใต้ อาคารทั้งสองมีลักษณะของงานศิลปะแบบไทยผสมยุโรป บริเวณรอบๆ เทวสถานยังถูกประดับประดาไปด้วยพันธุ์ไม้ดอกหลากสี ยิ่งทวีความสดชื่นและงดงามชวนมอง นอกจากนี้ ใกล้ๆกันนั้น ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจให้แวะเวียนไปเยี่ยมชมได้ตามสะดวก เช่น พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ปรางค์สามยอดและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand